13 05 2010

Nektarin ağacı

Nektarin Ağacı ve Nektarin Meyvesi:

Önceleri botanik adına (Prunus persica) bakılarak şeftalinin anavatanının İran yada Kafkasya olduğu sanılmaktaydı. Ancak zamanla yapılan araştırma çalışmaları, yabani şeftalinin İran’da asla bulunmadığını göstermiştir. Bununla birlikte, anavatanının da Doğu Asya ve Çin olduğu belirlenmiştir (Orta Çin).

Şeftali, dünya üzerinde çok geniş yetişme alanına sahip bir meyve türüdür. Avrupa’nın İngiltere ve kuzey memleketleri (Finlandiya, Norveç, İsveç) dışında hemen her tarafında yetiştirilmektedir. Amerika’ya 16. yy.’ da İspanyol gemicileri tarafından götürülmüştür. Amerika'nın hem kuzey ve hem de güneyinde yetişmekte olup, Avustralya ve Yeni Zellanda’da en fazla yetiştirilen meyve türüdür. Afrika kıtasında da şeftali yetiştirilen alanlar her geçen gün genişlemektedir. Dünya üzerinde en büyük şeftali yetiştiricisi ülkeler sırasıyla; İtalya, ABD, Çin, Yunanistan, İspanya, Fransa, Rusya, Türkiye, Meksika ve Arjantin ‘dir
Şeftali Bahçesi Yatırım Tesisinin Hazırlanması ve Ekonomik


Açıdan Değerlendirilmesi

Özet:
Bu araştırma Tokat ili Kazova Bölgesinde şeftali yetiştiriciliği yapan tarım işletmelerini kapsamaktadır. Araştırmanın amaçları; işletmelerin yapısal özelliklerinin belirlenmesi ve işletme sonuçlarının ortaya konulmasıdır. Çalışmanın örnek hacmi Neyman yöntemi ile belirlenmiştir. Veriler direkt mülakat yöntemi ile sağlanmıştır. 20 da’lık bir bahçe tesisi için yapılan fizibilite etüdünde ise, ortalama işletme sermayesi ihtiyacı 5485.20 TL, toplam yatırım tutarı 14369.60 TL, projenin basit karlılık oranı %24, iç karlılık oranı %24 ve geri ödeme süresi 5.1 yıl olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonuçları 20 da’lık bir şeftali bahçesi tesisinin çiftçinin karlılığını ve böylece gelirini arttırabileceğini açıkça göstermiştir.
Şeftali: Bir ılıman iklim meyvesi olmasına karşın, değişik iklim ko şullarına uyum sağlayabilir.
Summer Peaches
Kışın -18°C ve -20°C'lerde yıllık sürgünler ve bunlar üzerindeki gözler zarar görürken, -25°C'de gövdenin bile donduğu görülmektedir.

Kayısıya benzer şekilde erken çiçek açtığı için ilkba har geç donlarından sık sık zarar görür. Çiçeklenme öncesinde tomurcuk lar -6.7°C ve -5°C'ye dayandıkları halde, çiçekler -3.1°C'de donmaktadır. Çeşitler arasında kış dinlenme isteği açısından önemli farklılıklar vardır.

Soğuklama istekleri 250-1150 saat arasında değişir.

Şeftali ağaçı, gülgiller ailesinden bir bitkidir.

Nektarin ise, şeftaliden elde edilmiş bir şeftali türüdür.

Meyve kabuğunun tüylü olanına şeftali, meyve kabuğunun tüysüz olanına da nektarin adı verilmektedir.

Bazi Nektarin çeşitleri :

SUMMER SUPER STAR

Ağacı kuvvetli verimli ve yayvan. Meyvesi orta iri,ekşisi az suludur. Red Haven'den 10 gün sonra olgunlaşır. Meyvesi sarı renkli ve çekirdek etten ayrıdır.İç bölgelerde tavsiye edilen bir çeşittir.Oldukça kaliteli albenisi yüksek bir çeşittir.

STARK RED GOLD

Orta-kuvvette, verimli ve yari dik buyuyen agaclar yapar. Meyvesi iri,tatli ve suludur. Red Haven'den 25 gün sonra olgunlaşır. Meyvesi sarı renkli ve çekirdek etten ayrıdır.İç bölgelerde tavsiye edilen bir çeşittir. Cok kaliteli albenisi yüksek bir çeşittir.

FANTASİA

Orta-kuvvette, verimli ve yari dik buyuyen agac yapisina sahiptir. Meyvesi iri,tatli, cok sulu ve yurek sekillidir.. Red Haven'den 20 gün sonra olgunlaşır. Meyvesi sarı renkli ve çekirdek etten ayrıdır.İç bölgelerde tavsiye edilen bir çeşittir. Cok kaliteli ve sevilen bir cesittir.

FAİRLANE

Orta-kuvvette, yayvan ve verimli bir agac yapisina sahiptir. Meyvesi eksimsi-tatli, az sulu ve yuvarlak sekillidir.. Red Haven'den 50 gün sonra olgunlasan gecci bir cesittir. Meyvesi sarı renkli ve çekirdek ete baglidır. İç bölgelerde tavsiye edilen bir çeşittir. Kaliteli ve gecci olamsi hasletiyle avantajli bir cesittir.Bazı Şeftali çeşitleri :

Elegant lady

Ağacı kuvvetli verimli ve yarı diktir.Meyvesi iri,tatlı,çok sulu, liflidir.Red Haven'den 23 gün sonra olgunlaşır. Meyvesi sarı renkli ve çekirdek etten ayrıdır.İç bölgelerde tavsiye edilen bir çeşittir.Oldukça kaliteli albenisi yüksek bir çeşittir.

Dixired

Ağacı yayvan verimli ve kuvvetlidir.Meyvesi iri,tatlı,az lifli,orta derecede suludur.Red Haven'den 12 gün önce olgunlaşır.İç bölgelerde tavsiye edilen bir çeşittir.

Monreo

Ağacı yayvan verimli ve kuvvetlidir. Meyvesi çok iri,tatlı ve çok suludur. Meyve eti sarı ve çekirdek etten ayrı gevrek ve serttir. Red Haven'den 45gün sonra olgunlaşır. çok kaliteli bir çeşittir. İç bölgelerde tavsiye edilen bir çeşittir.

Early red

Ağacı yayvan verimli ve kuvvetlidir.Meyvesi orta iri,az ekşi,az suludur. Meyve eti sarı ve çekirdek ete yapışıktır. Red Haven'den 14 gün önce olgunlaşır.İç bölgelerde tavsiye edilen bir çeşittir.


Red haven


Ağacı yarı dik, çok verimli ve kuvvetlidir. Meyve eti sarı, az ekşi, suludur ve aromalıdır. Çekirdek etten çok ayrı. Yalova da temmuz ortalarında olgunlaşır.

1501
0
0

Sitene Haber Ekle
Yorum Yaz